nedelja, 1. november 2015

Vsi sveti - OZNANILA

31. NEDELJA MED LETOM
1.11.2015
VSI SVETI
SVETNIKI, ODREŠENI
V NEBESIH
7.00
8.30
13.30
15.00
17.00
18.00
JURŠINCI: + ELIZABETA ČEH
POLENŠAK: + MARIJA LEBAR
JURŠINCI - POKOPALIŠČE: + ZA ODREŠENJE DUŠ UMRLIH
POLENŠAK- POKOPALIŠČE: + ZA ODREŠENJE DUŠ UMRLIH
POLENŠAK: molitev v cerkvi za vse naše POKOJNE
JURŠINCI:  molitev v cerkvi za vse naše POKOJNE
Ponedeljek
DUŠE V VICAH
SPOMINVERNIH RAJNIH
17.00
18.00
POLENŠAK: +FRANC VRŠIČ, obl.RODBINA VRŠIČ-KUKOVEC
JURŠINCI: + FRANC HOLC, od Cirila in Tona Žmauca
Torek
Viktorin Ptujski
7.00
JURŠINCI: + VINKO MURŠIČ, od družine Novak iz Stopnega
Sreda
Karel Boromejski
---
---
Četrtek
Zaharija in Elizabeta, starši Janeza krstnika
17.00
JURŠINCI: + KAREL ROŠKAR, obl., STARŠI KOLMANIČ IN STARI STARŠI
Petek
Lenart, opat
17.00
POLENŠAK: + ANTON, obl., ANA, ANGELA, VIKTOR MERNIK IN TIPOLDOVI IN + SLAVKO JANŽEKOVIČ
Sobota
Engelbert, škof
7.00
JURŠINCI: + DVA BRATA, STANKO, ANTON, GABRIJELA, DARINKA, STARŠI VNUK IN GAČNIK IN VSI + SORODNIKI
32. NEDELJA MED LETOM
8.11.2015
ZAHVALNA
Bogomir, škof
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + za žive in + župljane obeh župnij
POLENŠAK: + SIMON, 4.obl., ANGELA IN MARIJA VISENJAK, CIRIL PLOHL, MARIJA ČUČEK IN ANTON PETEK
JURŠINCI: + TINA HORVAT, od Terezije z družino iz Podvinc

  • BISTVENEGA POMENA IN ODLOČILNO, KO SE SPOMINJAMO NAŠIH DRAGIH UMRLIH JE, DA JIM NA DUHOVEN NAČIN POMAGAMO V ZDRUŽENJE Z BOGOM- V NEBESA. ZA UMRLE MOLIMO, NAROČIMO SV. MAŠNE DARITVE, PRISTOPIMO K ISKRENI SV. SPOVEDI, DELAMO DOBRA DELA IZ MOČI JEZUSOVE LJUBEZNI. S TEM UMRLIM PRISPEVAMO ODPUSTKE. JEZUS EDINI ODPUŠČA GREHE IN SPREJEMA V RAJ. DRUGIH NEBES NI. JE PA ŠE PEKEL IN VICE. V VICAH SO LJUDJE, KI NE ŽELIJO V PEKEL IN SE V ŽIVLJENJU NISO ZANIMALI ZA BOGA. NISO GA SPOZNALI, VABILI V ŽIVLJENJE, SPREJEMALI NJEGOVIH DAROV, POMOČI IN LJUBEZNI, KI JE SEDAJ NIMAJO. MI JIM JO LAHKO POMAGAMO SPREJEMATI OD BOGA, SAMI NIMAJO VEČ MOŽNOSTI VEROVATI. 
    Pri izhodu iz cerkve vzemimo kuverte ZA MOLITVENE SPOMINE ZA NAŠE POKOJNE UMRLE, na katere napišemo imena POKOJNIH za katere posebej želimo, da se v naši cerkvi moli pri svetih mašah v mesecu novembru. Spomine z darom za našo cerkev oddajmo v škatlo spred. pri oltarju.
  • PRAZNOVANJE OBLETNIC POROK – SV MAŠA ZAKONCEV JUBILANTOV, BLAGOSLOV IN OBNOVITEV ZAKONSKIH OBLJUB, LEPO SLOVESNOST, BOMO IMELI V NEDELJO, 15.11.2015. VABIM ZAKONCE JUBILANTE, KI IMATE OBL. SV. ZAKONA NA 5 LET, DA SE PRIJAVITE K SLOVESNOSTI. SLOVESNO SV. MAŠO BO VODIL pater prof. dr. VINKO ŠKAFAR, strokovnjak za družino, sveti zakon.
  • NAŠE SVETIŠČE-CERKEV IMAMO TUDI ZA TO, DA V NJEJ DARUJEMO SV. MAŠE IN MOLIMO ZA NAŠE DRAGE POKOJNE. MNOGI SO SPREJEMALI VELIKO BOŽJE POMOČI V NAŠI CERKVI IN SODELOVALI PRI OBNOVI IN VZDRŽEVANJU. TUDI MI SMO SEDAJ PRI DAROVANJU NAPROŠENI ZA SVOJ DAR IZ SRCA ZA OBNOVO NAŠE CERKVE IZ ISKRENEGA SPOMINA NA NAŠE POKOJNE, DA OHRANIMO NAŠE SVETIŠČE ZA KATERO SO SE NAŠI DRAGI TRUDILI IN JE TUDI NAJVEČJA KULTURNA DEDIŠČINA V NAŠI ŽUPNIJI. ISKRENA ZAHVALA ZA VSAK DAR.
  • V tem tednu naprošeni za čiščenje, krašenje naše cerkve, dobri ljudje iz GRADIŠČAKA.

Ni komentarjev:

Objavite komentar