nedelja, 1. oktober 2017

26. nedelja med letom

Mt 21,28–32
V VINOGRAD ALI NE?

Evangelijska prilika o dveh sinovih vključuje pregled, kako so se ljudje odločili spričo oznanila o kraljestvu. Če priliko presojamo samo po sebi, je zelo preprosta. Imamo »ne«, ki postane »da«, in »da«, ki postane »ne«. Naslovljence pripovedi razkriva začetni stavek: »Kaj se vam zdi?«. Jezus v tem odlomku razpravlja z velikimi duhovniki in starešinami ljudstva. Torej govori s tistimi uradnimi predstavniki ljudstva, ki s svojimi odločitvami vpletejo celotni Izrael. Usoda ljudstva v odnosu do oznanila kraljestva se odloča v njih. Večina bo poslušala njih, ne Jezusa. V besedilu so tako označeni z »vi« in so postavljeni v nasprotje s cestninarji, to je z javnimi grešniki, in prostitutkami. To izrecno predpostavlja še neko drugo nasprotje. Javni grešniki in prostitutke so tisti, ki ne spolnjujejo postave; so tisti, ki v skladu s priliko rečejo »ne«. Drugi, »vi«, pa so pravoverni, tisti, ki so postavi rekli »da«: to je zvesti Izrael. 

Bog po Janezu, predvsem pa po Jezusu vsem nalaga, naj priznajo, da so grešniki, in se odprejo vdoru njegovega kraljestva v zgodovino. Od tega ključnega trenutka naprej obeh kategorij ljudi, ki si v odlomku stojijo nasproti, ne moremo več soditi na temelju postave, ampak v odnosu do oznanila kraljestva. Tedaj se strani zamenjata. Tisti, ki so doslej govorili »ne«, se kesajo, se odprejo oznanilu in gredo delat v vinograd, da bi dali sadove. Tisti pa, ki so bili za »da«, niso šli v vinograd, kar dokazuje dejstvo, da niso verjeli Janezu. Še slabše. Celo tedaj, ko ugotovijo, da se javni grešniki in prostitutke kesajo, še naprej vztrajajo v odklanjanju. In na ta način ostanejo zunaj vinograda.

Zadnja podrobnost je samo nakazana. Dovolj je naša ugotovitev, da je dejstvo, ki je povzročilo njihovo izključitev in dalo prednost drugim, njihova nevera v oznanilo. Ker niso sprejeli Janeza, niso sposobni sprejeti Jezusa. Manjkajo predpogoji. Zato jim Jezus ni mogel izrecno odgovoriti, ampak jim odgovori po prilikah. In sedaj, ko je pravzaprav dejal, da »je Janezov krst iz nebes«, pove, »s kakšno oblastjo deluje on sam.

Ni komentarjev:

Objavite komentar