nedelja, 21. januar 2018

3. nedelja med letom

RIBIČI - Mr 1,14-20 

Čeprav Jezus ni vseh dvanajst apostolov izbral iz vrst ribičev, smemo reči, da so jedro apostolskega zbora sestavljali ribiči, ki jih omenja današnji evangelij.

Razni duhovni pisatelji so se spraševali, zakaj Jezus ni posegel med poljedelce, živinorejce, obrtnike, trgovce in druge poklice. Odgovarjali so, da apostol potrebuje široka obzorja, ki mu jih daje morje s svojimi daljavami in globinami. Izkusiti mora nepreračunljivost morskih valov in vetrov, pa tudi negotovost ulova, saj se nanj ne more nikoli zanesti. Ribič ne uporablja strelnega in ubijalskega orožja, rib ne preganja, marveč ujame le tiste, ki gredo same v njegovo mrežo. Naj bo njegov lov še kako uspešen, vedno se zaveda, da ostaja v morju nepregledna množina rib, ki mu ne bodo nikoli dosegljive.

Ko je Jezus napovedal tem preprostim možem, da bo iz njih naredil ribiče ljudi,  še sanjati niso mogli, kaj bo to pomenilo. 

Tesna obala Tiberijskega jezera se bo razprostrla najprej v obsežno rimsko cesarstvo, pozneje v srednjeveško Evropo in po odkritju Novega sveta v zaokroženo zemeljsko oblo. Iz tega kafarnaumskega ribiškega ceha bodo nastale cerkvene občine v Jeruzalemu, Antiohiji, Efezu, Korintu in drugod. Peter bo priveslal do Rima ter od tam dajal navodila velikim ladjam in malim barčicam, razkropljenim po vseh oceanih. Mreže iz konoplje bodo prepustili drugim, sami pa si bodo spletli nove mreže iz nove, evangeljske snovi, stkane iz resnic, naukov in dogodkov, ki so jih tri leta doživljali ob Učeniku. Spoznati bodo morali, da rib v te mreže ne bodo spravili z mečem, s katerim je Peter mahal na Oljski gori, ne z gromom, ki so ga klicali na samarijsko vas, ampak le z  navdihom binkoštnega praznika. Kot ribiči ljudi bodo oznanjali, da smo vsi ena družina, od Boga ustvarjena in po Kristusu odrešena, da nekoč zaplavamo v polnost troedine skrivnosti Očeta, Sina in Svetega Duha.

Ali bi vse to zmogli brez njega, ki jih je izbral in jim napovedal?

Ni komentarjev:

Objavite komentar