nedelja, 15. maj 2016

BINKOŠTI - OZNANILA

BINKOŠTI
PRAZNIK
SV. DUHA
15.5.2016
Izidor, kmet in Zofija, mučenka
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + ANA, ANTON, VIKTOR IN VSI + MERNIKOVI IN TIPOLDOVI IN DVA FRANCA SOVEC
JURŠINCI: + MARIJA IN STANKO GOMILŠEK IN STARI STARŠI SLODNJAK-GOMILŠEK
Binkoštni 
ponedeljek
MARIJA MATI CERKVE; JANEZ NEPOMUK,muč
18.00

19.00

19.45
POLENŠAK: + STARŠI, 3 BRATJE, 2 SESTRI IN SIN SREČKO FRAS
JURŠINCI: + ANTON IN MARIJA SLODNJAK, SIN IN HČERKE IN + SORODNIKI
MOSTJE: + VEČERNICE V ČAST SV. JANEZU NEPOMUKU
Torek
Jošt, puščavnik
7.00
JURŠINCI: + ANA ČUŠ, od družine Divjak
Sreda
Janez l., muč.
18.00
19.00

POLENŠAK: + KRISTINA ROJHT, osmina
JURŠINCI: + JOŽEFA KORENJAK IN VSI + KORENJAK-RAJH
JURŠINCI: - SEJA SODELAVCEV KARITAS
Četrtek
Krispin, redov.
19.00
JURŠINCI: + IVAN RIŽNAR, osmina, od sestre Štefke z družino
Petek
Bernardin Sienski
7.00
JURŠINCI: + MARIJA KRIŽAN, od hčerke Angele z družino
Sobota
Timotej, diakon
7.00

12.00
JURŠINCI: + MARIJA in JANKO GORNJEC IN VSI + SORODNIKI GORNJEC IN TOPLAK
JURŠINCI: SV. KRST: MARK LOVREC
NEDELJA
SV. TROJICE
22.5.2016
Marjeta Kasijska, redovnica
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI: +VIDA, obl, IN IVAN ŽMAUC IN DARINKA JEREBIČ
POLENŠAK: + MAKS KEKEC, STARŠI MARIJA IN JOŽEF ZAVEC IN + SORODNIKI
JURŠINCI: + KATARINA IN ANTON LAJH IN VSI + SOROD.;
 + za žive in + obeh župnij

  • V maju s ŠMARNICAMI častimo Jezusovo in našo nebeško mater Marijo, našo Zaščitnico in Priprošnjico pri Bogu. Lepo povabljeni in naprošeni, da pri vsaki vaški kapeli organiziramo šmarnice in se zbiramo pri molitvi k Mariji. Šmarnice nam letos govorijo O MARIJINIH PRIKAZANJIH TREM OTROKOM V FATIMI NA PORTUGALSKEM LETA 1917. Tisti, ki vodite šmarnice vzemite v zakristiji plakate in listke za veroučence, ki jih nalepijo na plakat. Šmarnice so tudi vedno pri sv. maši.
  • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas: ZAGORCI ZG. IN SP. DEL. (zaradi škofove sv. maše v nedeljo) Bog povrni.
  • V NEDELJO, DANES TEDEN, 22.5.16, bo pri nas ob 10.30 vodil sv. mašo g. upok. škof JOŽEF SMEJ, ki bo OTVORIL NAŠE PRAZNOVANJE 500-LETNICE ZAČETKA GRADNJE NAŠE CERKVE. Blagoslovil bo upodobitve 3 duhovnikov, ki so delovali nazadnje v naši župniji. Dali smo jih naslikati, ker ima naša župnija podobe 4 župnikov pred g. Matijem Neudauerjem in bi v zbornik ob 500 letnici začetka gradnje naše cerkve vstavili vse dušne pastirje zadnjih 200 let. G. škof Smej bo tudi našim novim ključarjem cerkve podelil imenovanje.  


Ni komentarjev:

Objavite komentar