ponedeljek, 9. maj 2016

7. velikonočna nedelja - OZNANILA

7. velikonočna
nedelja
8.5.2016
NEDELJA SREDSTEV DRUŽB.
OBVEŠČANJA
7.00
8.30
10.30
17.00

JURŠINCI: + JOŽEF IN ANA MATJAŠIČ IN + STARŠI ROŠKAR
POLENŠAK: + ANTON, obl. KVAR IN RODBINA KVAR-BEZJAK
JURŠINCI: + FLORJANOVA SV. MAŠA ZA GASILCE
POLENŠAK: + SV. MAŠA ZA OZDRAVLJENJE V MOČI SVETEGA DUHA
Ponedeljek
IZAIJA, prerok
17.00
19.00
JURŠINCI: + POGREB: IVAN RIŽNAR
POLENŠAK: + ALOJZIJA ŠORI, 2. Obl.
Torek
Job, SP mož
7.00
19.00
20.00
JURŠINCI: + STANKO, obl. IN IVAN JANŽEKOVIČ
POLENŠAK: + MIRKO ŠEGULA
POLENŠAK: SREČANJE SODELAVCEV KARITAS DEKANIJE
Sreda
Mamert, škof
19.00
JURŠINCI: + MAMA ANTONIJA WEINGARTNER IZ ZAGORCEV, OČE JANEZ IN SIN ALBIN
Četrtek
Leopold Mandić, red.
19.00
JURŠINCI: + FRANC IN FRANČIŠKA TAŠNER IN SINOVI FRANC, KAREL, CIRIL, FERDO, od Frančke Žmauc
Petek
FATIMSKA MARIJA
19.00
POLENŠAK: + MARIJA KOVAČIČ
Sobota
Bonifacij, muč.
7.00

9.00
15.00
JURŠINCI: + DVA JANKA MEZNARIČ IN DVOJNI STARŠI HORVAT-MEZNARIČ
JURŠINCI: BIRMANSKI DAN (do 12.00)
GRLINCI: SV. MAŠA PRI KAPELI IN BLAGOSLOV KRIŽA
BINKOŠTI -
PRAZNIK
SV. DUHA
15.5.2016
Izidor, kmet in Zofija, mučenka
7.00
8.30

10.30

JURŠINCI: + za žive in + obeh župnij
POLENŠAK: + ANA, ANTON, VIKTOR IN VSI + MERNIKOVI IN TIPOLDOVI IN DVA FRANCA SOVEC
JURŠINCI: + MARIJA IN STANKO GOMILŠEK IN STARI STARŠI SLODNJAK-GOMILŠEK

  • TEDEN PRED NAMI JE TEDEN DRUŽINE. IZROČAJMO NAŠE DRUŽINE V MOLITVI BOGU ZA LJUBEZEN!
  • V maju s ŠMARNICAMI častimo Jezusovo in našo nebeško mater Marijo, našo Zaščitnico in Priprošnjico pri Bogu. Lepo povabljeni in naprošeni, da pri vsaki vaški kapeli organiziramo šmarnice in se zbiramo pri molitvi k Mariji. Šmarnice nam letos govorijo O MARIJINIH PRIKAZANJIH TREM OTROKOM V FATIMI NA PORTUGALSKEM LETA 1917. Tisti, ki vodite šmarnice, vzemite v zakristiji plakate in listke za veroučence, ki jih nalepijo na plakat. Šmarnice so tudi vedno pri sv. maši. 
  • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas JURŠINCI SP. DEL. Bog povrni. 
  • V NEDELJO, 15.5., je po sv. maši SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV. 
  • Iskrena zahvala in Bog poplačaj za vso dobroto, ljubezen, pripravljenost pomagati, reševati, za vse žrtve, napore, našim dragim GASILCEM. Želim obilno Božjo pomoč, Marijino varstvo in priprošnjo vašega svetega zavetnika, priprošnjika pri Bogu in varuha SV. FLORIJANA, pri reševanju in vseh dobrih delih, ki jih storite iz ljubezni. Iskrene čestitke ob vašem prazniku.
  • 22.5.16 bo pri nas ob 10.30 vodil sv. mašo g. upok. škof JOŽEF SMEJ, ki bo blagoslovil slike 3 duhovnikov, ki so delovali nazadnje v naši župniji. Dali smo jih naslikati, ker ima naša župnija podobe 4 župnikov pred g. Matijem Neudauerjem in bi v zbornik ob 500-letnici začetka gradnje naše cerkve vstavili vse dušne pastirje zadnjih 200 let. To bo otvoritev praznovanja naše 500-letnice. G. škof Smej bo tudi našim novim ključarjem cerkve podelil imenovanje. Vsi, ki bi želeli sodelovati pri zborniku, povabljeni v čet. ob 19.45 v učilnici.

Ni komentarjev:

Objavite komentar