nedelja, 1. maj 2016

6. velikonočna nedelja - OZNANILA

6. velikonočna
nedelja
1.5.2016
Jožef Delavec, praznik dela
7.00
8.30

10.30
JURŠINCI: + LOVRENC REP, od Alojza Herge
POLENŠAK: + VIKTOR DAJČAR, STARŠI FLORJANIČ-MERNIK
JURŠINCI: + TINA HORVAT, od družine Šuen-Bogša
Ponedeljek
Atanazij, cer.uč.
19.00
POLENŠAK: + STANKO IN JOŽEF CVETKO, STANKO IN MARIJA PINTARIČ IN MIRKO KOKOL
POLENŠAK: SEJA SODELAVCEV KARITAS
Torek
FILIP IN JAKOB ml., apostola
7.00
JURŠINCI: + FRANČIŠKA ZORKO IN STARŠI ERHATIČ - TOPLAK
Sreda
FLORJAN, muč
19.00
JURŠINCI: + JOHAN, ROZALIJA, LEOPOLD, MARIJA ČEH IN RODBINA BOHINC
Četrtek
PRAZNIK:
JEZUSOV VNEBOHOD
18.00

19.00

POLENŠAK: + DRUŽINA KOKOL-KEKEC, ANTON ŠORI IN SESTRA ALOJZIJA
JURŠINCI: + FRANC HOJNIK, od žene Marte
JURŠINCI: SEJA NOVIH KLJUČARJEV
Petek
Dominik Savio, zavetnik ministrantov
19.00
POLENŠAK: + VINC KOKOL, obl., BRATJE FRANC, JANEZ, STANKO KOKOL, ALBINA DANKO IN DRUŽINA GORJUP
Sobota
Gizela, opatinja
19.00
JURŠINCI: + STANKO ČUŠ, od botre Terezije Zagoršek
7. velikonočna
nedelja
8.5.2016
NEDELJA SREDSTEV DRUŽB.
OBVEŠČANJA
Bonifacij IV, papež
7.00

8.30

10.30
17.00

JURŠINCI: + JOŽEF IN ANA MATJAŠIČ IN + STARŠI ROŠKAR
POLENŠAK: + ANTON, obl. KVAR IN RODBINA KVAR-BEZJAK
JURŠINCI: + FLORJANOVA SV. MAŠA ZA GASILCE
POLENŠAK: + SV. MAŠA ZA OZDRAVLJENJE V MOČI SVETEGA DUHA

  • Vstopamo v mesec maj, ko s ŠMARNICAMI častimo Jezusovo in našo nebeško mater Marijo, našo Zaščitnico in Priprošnjico pri Bogu. Lepo povabljeni in naprošeni, da pri vsaki vaški kapeli organiziramo šmarnice in se zbiramo v maju pri molitvi k Mariji. Sedaj po sv. maši, vzemimo v zakristiji knjigo šmarničnega branja o MARIJINIH PRIKAZANJIH TREM OTROKOM V FATIMI NA PORTUGALSKEM. NAJ NAŠE KAPELE PO NAŠIH VASEH V MESECU MAJU OŽIVIJO. 
  • ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE NAŠE CERKVE V TEM TEDNU NAPROŠAMO vas JURŠINCI ZG. DEL. Bog povrni z vsem dobrim.
  • Danes je prva nedelja v mesecu, ko imamo pri nas darovanje okrog oltarja za obnovo naše cerkve. Vsi naši darovi iz vere in ljubezni in iz čuta za našo cerkev so v tem času namenjeni za izdelavo novih klopi v naši cerkvi. Bog povrni z obilnim blagoslovom in vsem dobrim.

Ni komentarjev:

Objavite komentar